vrijgevigFilantropen lopen niet graag te koop met schenkingen aan goede doelen. Hieronder 18 kenmerken om rijke gevers te kunnen herkennen.

Uit het onderzoek van ABN AMRO MeesPierson en Maastricht University komt een duidelijk profiel naar voren van de Nederlandse filantroop, de rijke man of vrouw die geld aan goede doelen schenkt. In het rapport staat een interessant lijst waaruit blijkt wat deze filantropen bezielt.  Lees meer in het rapport.

 1. Filantropen blijven graag anoniem. Zij eren de tegeltjeswijsheid: ‘Spreken is zilver, zwijgen is goud’.
 2. De vrijgevigheid van filantropen neemt toe met de stijging van het vermogen.
 3. Gezondheid speelt bij filantropen een rol in de bereidheid te geven aan het goede doel. Hoe gezonder de filantroop, hoe kleiner de bijdrage.
 4. Filantropen geven vooral omdat ze er zelf ook plezier aan beleven.
 5. Bij schenkingen spelen belastingvoordelen een minder prominente rol, al maakt bijna de helft van de filantropen gebruik van de mogelijkheden tot belastingaftrek.
 6. Overwegingen die betrekking hebben op het verbeteren van het eigen imago of op religieuze motieven, spelen bij filantropen vrijwel geen rol van betekenis.
 7. De belangrijkste maatschappelijke doeleinden waaraan filantropen geven zijn gezondheidszorg & welzijn, natuur & natuurbescherming en armoedebestrijding in het buitenland. Noodhulp, kunst & cultuur en, in iets mindere mate, onderwijs & wetenschap zijn minder populair.
 8. Mannelijke filantropen geven meer aan armoedebestrijding en noodhulp.
 9. Vrouwelijke filantropen geven de voorkeur aan kunst & cultuur, natuur & natuurbescherming en dierenwelzijn. Vrouwen zijn bovendien vrijgevender dan mannen.
 10. De herkomst van het vermogen is bepalend voor het geefgedrag van filantropen. Armoedebestrijding in binnen- en buitenland, sport en democratie zijn verhoudingsgewijs populair bij filantropen die een eigen onderneming hadden of hebben. Kunst & cultuur, dierenwelzijn en mensenrechten staan bovenaan de lijst bij filantropen die hun vermogen hebben geërfd.
 11. Giften aan de kerk zijn onder de meeste filantropen niet populair, maar wie wèl aan religieuze instellingen schenkt, geeft hoge bedragen.
 12. Nederlandse filantropen geven vooral aan in Nederland werkzame goede doelen. Daarnaast is er een sterke focus op Afrika, gevolgd door doelen die focussen op de lokale gemeenschap dichtbij huis.
 13. Filantropen jonger dan zestig jaar richten sneller een eigen stichting op dan vermogenden die de zestig al zijn gepasseerd.
 14. Filantropen die hun vermogen hebben geërfd, zijn guller dan mensen die hun vermogen uit eigen onderneming hebben verworven, of in dienstverband hebben vergaard.
 15. Hoe rijker een vrouwelijke filantroop is, hoe minder groot de bereidheid is vrijwilligerswerk te doen. Bij mannen is het juist omgekeerd en stapelen de bestuursfuncties zich op, naarmate het vermogen stijgt.
 16. Filantropen vinden het belangrijk om precies te weten wat de hoogte van de directiesalarissen van goede doelen is.
 17. Gemiddeld geven filantropen meer dan 11 duizend euro aan maatschappelijke doelen per jaar.
 18. Filantropen tonen steeds meer belangstelling voor duurzaam beleggen, om ook zo maatschappelijk verschil te maken met hun vermogen.

Bron: P+ People  Planet Profit kenmerken-filantroop

Van vermogen naar verandering: download hier Advies Filantropie onder vermogenden in Nederland, ABN AMRO Mees Pierson