earKracht van het luisteren

Herken je dat je contact zoekt met iemand, je hebt een gesprek en dan vraag je iets specifieks en je krijgt een heel ander antwoord terug. Zo had ik laatst een probleem met een aangekocht product. Ik zoek een oplossing. En dan krijg ik geen antwoord op mijn vraag. Brrr.

Vanavond (dinsdag) is bij toastmasters, de Sprekersgilde ons thema ‘de kracht van luisteren’. Vier sprekers belichten elk vanuit hun eigen invalshoek in een speech dit thema. Dus ik ben benieuwd . Maar nu alvast mijn tips.

Actief luisteren is zoeken naar de behoefte

Actief luisteren is niet alleen horen wat de ander zegt maar ook proberen te begrijpen wat de ander zegt. Je laat de ander merken dat je luistert, de ruimte aan de ander geeft om zijn verhaal te vertellen en als het nodig vraag je om verduidelijking.

Luisteren hoe doe je dat?

 

NON Verbaal

Non verbaal kan je al heel goed aangeven dat je luistert. Met je open geïnteresseerde houding laat je de ander weten dat je luistert.

Hoe doe je dat?
 • Oogcontact: Kijk iemand aan. Dat betekent dat je aandacht voor iemand hebt. Wegkijken komt ongeïnteresseerd over. Te strak naar iemand kijken werkt ook belemmerend.
 • Gezichtsuitdrukking: Vriendelijk, geïnteresseerd kijkend is heel wat anders dan afwezige blik (waarbij je gedachten afdwalen)
 • Lichaamstaal: Als je iets voorover gebogen bent, met je schouders naar de ander toegedraaid geef je blijk van een geïnteresseerde houding. Je kan de ander spiegelen in zijn gedrag en gebaren. Door bijvoorbeeld op dezelfde manier je armen te kruisen.
 • Gebarentaal: Zoals eerder gezegd: Je spiegelt iemand met zijn gebaren heel subtiel. Ook aanmoedigende gebaren zoals knikken en handgebaren helpen je in het contact maken.

Verbaal

Als je af en toe herhaalt wat de ander zegt laat je weten dat je luistert. Of je stelt vragen ter verduidelijking.

 • Kleine aanmoedigingen:
  • of ja, o, en toen? Verder?…
  • Een of een paar woorden herhalen.
 • Stiltes Door niets te zwijgen, geef je de ander de ruimte rustig na te denken wat hij wil zeggen of wat hij gezegd heeft. Misschien heeft hij er zelfs nog iets aan toe te voegen.

Als je het plaatje volledig wilt hebben pas dan de formule luisteren, samenvatten en doorvragen ofwel LSD toe.

Luisteren, samenvatten, doorvragen

silentlistenLuisteren

Gebruik eerder genoemde luistertips. Eventueel aangevuld met aantekeningen voor bijvoorbeeld op je werk.

Samenvatten

Even belangrijk als luisteren is samenvatten. Door in je eigen woorden terug te geven wat een ander gezegd heeft, kan je checken of je de ander hebt begrepen. Het regelmatig samenvatten van wat de ander zegt, helpt om goed met elkaar in gesprek te blijven. Houd het kort en bondig. Een woord of enkel een zin is voldoende. Het gaat om de kern.

Hoe doe je dat?
 • Maak duidelijk dat je gaat samenvatten. “Als ik het goed begrijp…” ” Samengevat…”
 • Gebruik je eigen woorden
 • Verwerk zowel de inhoud als het gevoel in de samenvatting. Gevoel is ook belangrijke informatie.
 • Wees alert dat je oordeelt of waardeert. Voeg geen eigen mening toe. Doe je dat wel. Dan ben je niet meer aan het samenvatten.
 • Controleer of je samenvatting klopt. “Heb ik dat goed begrepen?” “Wat je wilt is…?”

Doorvragen

Er zijn heel veel verschillende soorten vragen. Je kent de eenvoudige varianten misschien wel: gesloten vragen, open vragen en doorvragen. Doorvragen wil zeggen dat er doorgegaan wordt op hetgeen zojuist besproken is. Je diept een onderwerp verder uit omdat je het niet hebt begrepen of meer wilt weten. Met begrijpen alleen kom je er niet. Goed kunnen doorvragen is een kunst die gelukkig te leren is. Vaak zit er meer achter het “waarom” mensen iets willen. Met doorvragen kom je tot de kern: Wat beweegt iemand echt, wat wil hij echt en waarom is het zo belangrijk voor hem. Vragen zoals “Hoe bedoelt u dat?” “Hoe komt het dat je er zo snel van af bent?”

Gebruik bij doorvragen open vragen dus. Stel veel open vragen. Dit zijn zinnen die beginnen met WIE, WAT, WAAR en HOE. De ander voelt zich begrepen en je nodigt hem uit zijn eigen verhaal te vertellen. Vermijd het woord waarom? Dat kan nogal oordelend en belerend overkomen waardoor de ander zich gaat sluiten.

Bovenstaande tips zijn goed te leren als je er ook mee aan de slag gaat. Oefenen en oefenen en nog eens oefenen. Af en toe gaat het fout maar zo leer je het meest.

Nog een humoristisch filmpje over luisteren>>

En natuurlijk kan je mij ook vragen voor hulp als coach of als trainer voor je team. Contact

Een vraag aan jou? Wat zijn volgens jou kenmerken van een slechte luisteraar. Wat doet hij wel of misschien niet? Ik lees ze graag hieronder aan mijn blog.

Ik wens je alvast een fijne week en vakantie toe.